เป้าหมายในการทํางาน - เทคนิคการทํางานให้ประสบความสําเร็จ - ทัศนคติในการทํางาน

เทคนิคการทํางาน ให้ประสบความสําเร็จ

 

     ในการประกอบอาชีพ ไม่ว่าจะเป็นงานหรือ อาชีพอะไรก็แล้วแต่ หากมีความตั้งใจทำอย่างจริงจัง และรักในอาชีพนั้นๆ ก็ย่อมประสบความสำเร็จได้ ในบางครั้งสิ่งที่ทำ อาจจะล้มเหลวไปบ้าง แต่ถ้าเราไม่ย่อท้อ และนำสิ่งบกพร่องดังกล่าว มาปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น ก็จะทำให้โอกาส ของการ ประสบความสำเร็จนั้น มีอยู่สูง

 

เทคนิคการทํางาน ให้ประสบความสําเร็จ มีดังต่อไปนี้

  • การมีทัศนคติที่ดีคิดในทางที่เป็นบวก เพราะการที่เราคิดในทางที่เป็นบวก หรือการมองโลกในแง่ดี เวลาเจอกับปัญหาและอุปสรรค์ในการทำงาน แทนที่ จะผิดหวัง และกลุ้มใจก็จะทำให้เรา มีแรงฮึดขึ้นสู้ หากเรามอง อุปสรรค์ นั้นเป็นเพียงส่วนหนึ่ง ที่จะฝึกให้เราเก่งกล้ามากขึ้น
  • การมีจิตใจที่สงบ เพราะการมีจิตใจที่สงบ จะช่วยให้เรามีสมาธิมากขึ้น และ ไม่ตื่นตระหนกไปกับปัญหาที่เกิดขึ้น และเมื่อมีสมาธิ ปัญญาก็จะเกิด สามารถหาหนทางในการแก้ปัญหาต่างๆ ได้ ดังคำกล่าวที่ว่า “จงใช้ความสงบสยบความเคลื่อนไหว”
  • การมีความอดทน ซึ่งในการทำงานเราต้องมีความ มานะ อดทน หากการทำงาน ไม่เป็นไปอย่างที่เราคาดหมายไว้ ก็ต้องอดทนอดกลั้น และระงับสติอารมณ์ให้ได้ และหากผิดหวังกับงาน ก็พยายามอดทน และพึงระลึกไว้ว่า ยังไม่ถึงวันของเรา
  • การเป็นคนตรงต่อเวลา สิ่งนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะ การตรงต่อเวลานั้น ถือเป็นความไว้วางใจ และความเชื่อใจ ความเชื่อมั่น ของนายจ้างและลูกจ้างด้วย
  • การเป็นคนสุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน ให้ความเคารพ และให้เกียติ ผู้อื่น จะทำให้เป็นที่รักใคร่ของสังคม
  • ความเป็นมืออาชีพ การที่เรามีความรู้ ความเชี่ยวชาญในอาชีพ หน้าที่การงาน ของเรา และหมั่นฝึกพัฒนาฝีมือในการทำงานอยู่เสมอๆ จะทำให้ผู้อื่นหรือเจ้านาย ไว้วางใจและมอบหมาย หน้าที่การงาน ตลอดจนการได้เลื่อนตำแหน่ง เร็วขึ้นอีกด้วย

 

     มีหลายคนที่ต้องการ ที่จะ หาเงินผ่านอินเตอร์เน็ต ด้วยการ หารายได้เสริมทําที่บ้าน แต่ก็ยังกล้าๆ กลัวๆ ไม่กล้าที่จะลองผิดลองถูก หรือบางคนก็อาจจะโดนหลอก จนเอือมระอา หมดความเชื่อถือ หมดความหวัง และไม่อยากจะเชื่อ คำโฆษณา เกี่ยวกับการ หารายได้ผ่านอินเตอร์เน็ต หรือการ หารายได้เสริมทําที่บ้าน อีกต่อไป

อ่านต่อ..

เป้าหมายในการทํางาน - เทคนิคการทํางานให้ประสบความสําเร็จ - ทัศนคติในการทํางาน

รายได้จาก การอ่านอีเมล์

ในยุคของ 3G อินเตอร์เน็ตได้ เข้ามามีบทบาท ในการดำรงชีวิต ของคนเรามากขึ้น จะเห็นได้จากอัตรา การเติบโต ของเครือข่าย ออนไลน์ มีการใช้โทรศัพท์มือถือ มีการใช้ คอมพิวเตอร์ กันมากขึ้น ซึ่งบางคนก็ใช้เพื่อ แสวงหาผลประโยชน์ ทางธุรกิจ บางคนใช้เพื่อ การติดต่อสื่อสาร ฯลฯ

อ่านต่อ...