การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ - การสร้างเว็บไซต์ - วิธีการทำเว็บไซต์ด้วยตัวเอง

การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ - การสร้างเว็บไซต์

 

     ในการสร้างเว็บไซต์ ที่มีคุณภาพที่ดีนั้น จะต้องประกอบไปด้วยองค์ประกอบ ที่เกี่ยวข้อง อีกมากมาย ซึ่งจะต้องศึกษา หาข้อมูล ก่อนที่จะลงมือทำ ต้องเลือกหรือวิเคาะห์ก่อนว่า จะทำเว็บเพื่อวัตถุประส่งอะไร กลุ่มเป้าหมายที่ต้องการ ให้เข้ามาดูเว็บไซต์เป็นคนกลุ่มไหน ต้องมีผู้เชี่ยวชาญหรือป่าว ต้องใช้ทีมงานมากน้อยแค่ไหน การเลือกเนื้อหาของเว็บไซต์ จะมาจากที่ใด การกำหนดรูปแบบเว็บเพจจะไปใน แนวทางใด ตลอดจนการประชาสัมพันธ์ จะต้องไปในทิศทางใด เป็นต้น

ขั้นตอนการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์

  • การกำหนดเป้าหมายและวางแผน ให้ชัดเจน ว่าเว็บไซต์ ที่ต้องการทำ เป็นเว็บไซต์อะไร เช่น วัตถุประสงค์ เพื่อขายสินค้า หรือการให้ข้อมูลข่าวสาร เพื่อจะได้กำหนดโครงสร้าง ตลอดจนสีสันของเว็บเพจ 
  • การกำหนดกลุ่มผู้ชม ว่าเป็นบุคคลในกลุ่มใหน เช่น เด็ก วัยรุ่น วัยทำงาน นักเรียนนักศึกษา เพื่อจะได้กำหนดโทนสี หรือการเขียนเนื้อหา การใช้กราฟิก และการนำเทคโนโลยีต่างๆ มาสนับสนุนได้โดนใจ กลุ่มผู้ชม
  • การเตรียมแหล่งข้อมูลที่จะนำมาเผยแพร่ ในเว็บเพจ เนื้อหาที่แท้จริงนั้นจะ ได้มาจากแหล่งใดได้บ้าง มีลิขสิทธิ์หรือไม่ ใครเป็นผู้ให้ข้อมูล
  • การเตรียมโปรแกรม หรือทรัพยากรต่างๆ ที่จำเป็นในการสร้างเว็บไซต์ เช่นโปรแกรมสำหรับสร้างเว็บไซต์ รูปภาพ โปรแกรมสำหรับตกแต่งรูปภาพ ตลอดจน การจดทะเบียนโดเมนเนม และการหาผู้ให้บริการรับฝากเว็บไซต์ (Web Hosting) เป็นต้น

แนวคิดในการออกแบบเว็บเพจ

  • สำหรับคนที่เริ่มต้นสร้างเว็บเพจ การศึกษาข้อมูลจากเว็บไซต์ อื่นๆ เป็นวิธีการที่ง่ายที่สุด โดยอาจจะนำรูปแบบการจัดโครงสร้าง มาประยุกต์ใช้ ไม่ว่าจะเป็น เนื้อหา การไล่สี เทคนิคการสร้างภาพ กราฟิก แต่ไม่ใช่เป็นการลอกแบบ หรือการคัดลอกเนื้อหาของเว็บไซต์ นั้นๆ มาเพราะ เนื้อหาที่คัดลอกมานั้นอาจจะมีลิขสิทธิ์ ก็เป็นได้
  • การใช้รูปแบบจากหนังสือ สิ่งพิมพ์ ไม่ว่าจะเป็น แผ่นพับ โปรชัวร์ หนังสือนิตยสาร หรือโปสเตอร์ ต่างๆ ที่มีรูปแบบ สีสัน ที่สวยงาม และโดนใจ ก็สามารถนำมาประยุกต์ ใช้เพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบเว็บเพจ ได้เช่นกัน
  • การจัดรูปแบบเว็บเพจ ที่เรียบง่าย มีข้อมูลที่เพียงพอ ไม่มากไม่น้อยเกินไป จะสร้างความน่าเชื่อถือกับผู้ชม นอกจากนี้ การจัดวางตำแหน่งของเนื้อหา อย่างเป็นระเบียม มีสัดส่วนที่ชัดเจน ก็จะทำให้ผู้ชมเว็บเพจ ค้นหาข้อมูลที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว

 

ฟรีเว็บไซต์สําเร็จรูป - เทมเพลทฟรี

การสร้างเว็บไซต์ด้วยตนเอง - เทมเพลทฟรี - หาเพื่อคุยทาง MSM รับจ้างทำเว็บไซต์ - ออกแบบเว็บไซต์ - ฟรีเทมเพลท รถยนต์
รับออกแบบเว็บไซต์ - ฟรีเว็บไซต์ - เว็บเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ & อินเทอร์เน็ต รับจ้างทำเว็บไซต์ - ออกแบบเว็บไซต์ - ฟรีเทมเพลท รถยนต์
การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ - การสร้างเว็บไซต์ - วิธีการทำเว็บไซต์ด้วยตัวเอง

เตรียมตัวทำเว็บไซต์

ก่อนที่จะเริ่ม ขั้นตอนการทำเว็บไซต์ ต้องมีการศึกษาวิเคราะห์ จัดเตรียมข้อมูลทั้งหมด ที่มีความเกี่ยวข้อง โดยต้องทราบ วัตถุประสงค์ว่า จะสร้างเว็บไซต์ไป เพื่อวัตถุประสงค์อะไร และองค์ ประกอบของเว็บไซต์ นั้นมีอะไรบ้าง เป็นต้น

อ่านต่อ...