การเชื่อมโยงเว็บเพจ - ลิ้งค์รูปภาพ - วิธีการสร้างลิ้งค์ให้เว็บไซต์

การเชื่อมโยงเว็บเพจ - วิธีการสร้างลิ้งค์ให้เว็บไซต์

 

     ในการสร้างเว็บไซต์ การเชื่อมโยงเว็บเพจ (Hyperlink) นับได้ว่าเป็นสิ่ง ที่มีความสำคัญ อย่างยิ่ง ที่จะทำให้ผู้ที่ ผ่านเข้ามาเยี่ยมชม เว็บไซต์ ได้เข้าถึงข้อมูลต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ด้วยการ ให้ผู้เข้าเยี่ยมชมคลิก ที่จุดเชื่อมโยง ซึ่งอาจจะเป็นข้อความ หรือ ลิ้งค์รูปภาพ แล้วสามารถ เชื่อมโยง ไปยังข้อมูลที่ต้องการได้

ลักษณะ การเชื่อมโยงเว็บเพจ นั้น สามารถแบ่งออกได้ดังต่อไปนี้

 • การเชื่อมโยงภายในเว็บเพจเดียวกัน
 • การเชื่อมโยงภายในเว็บไซต์เดียวกัน
 • การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น
 • การเชื่อมโยงไปยังอีเมล์

     สิ่งที่ควรรู้สำหรับ การสร้างลิ้งใน การเชื่อมโยงเว็บเพจ ต้องกำหนด คุณสมบัติการเชื่อมโยง ให้เว็บเพจด้วย ซึ่งหากใช้ โปรแกรม Macromedia Dreamweaver ควรกำหนดแบบอักษรให้กับลิ้งด้วย โดยมีวิธีการดังนี้

 • เลือกที่คำสั่ง Modify จากนั้นเลือก Page Properties
 • ให้คลิกเลือกที่ Links ในหัวข้อของ Category จากนั้นทางด้านขวาจะมี ช่องสำหรับให้เรา กำหนดคุณสมบัติต่างๆ ของการเชื่อมโยง อาทิเช่น
  • Link Font, Size, B, I  เป็นการกำหนด แบบของตัวหนังสือ ขนาด ตัวหนา และตัวเอียง
  • Link Color  เป็นการกำหนดสีเริ่มต้นสำหรับ การเชื่อมโยงที่ยังไม่เคยถูกเลือก
  • Visited Links  เป็นการกำหนดสีของการเชื่อมโยง หลังจากที่ได้มีการคลิก เลือกข้อความเชื่อมโยงไปแล้ว
  • Rollover Links เป็นการกำหนดสี ของการเชื่อมโยง ในขณะที่เราเอาเม้าส์ไปชี้ ที่ข้อความเชื่อมโยงนั้น
  • Active Links เป็นการกำหนดสี ของการเชื่อมโยง เมื่อมีการคลิกบนข้อความเชื่อมโยง

 

     การสร้างเว็บเพจ ด้วยโปรแกรม Macromedia Dreamweaver 8 หากศึกษาจนเข้าใจแล้ว จะเห็นได้ว่า หลักการทำงานของ โปรแกรมนั้นมีลักษณะ การทำงาน ที่คล้ายกับโปรแกรม World Processor หรือ Microsoft Office

อ่านต่อ..

การเชื่อมโยงเว็บเพจ - ลิ้งค์รูปภาพ - วิธีการสร้างลิ้งค์ให้เว็บไซต์

เตรียมตัวทำเว็บไซต์

ก่อนที่จะเริ่ม ขั้นตอนการทำเว็บไซต์ ต้องมีการศึกษาวิเคราะห์ จัดเตรียมข้อมูลทั้งหมด ที่มีความเกี่ยวข้อง โดยต้องทราบ วัตถุประสงค์ว่า จะสร้างเว็บไซต์ไป เพื่อวัตถุประสงค์อะไร และองค์ ประกอบของเว็บไซต์ นั้นมีอะไรบ้าง เป็นต้น

อ่านต่อ...