เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับอินเตอร์เน็ต - ส่วนประกอบของเว็บไซต์

Free Premium Web Site Templates

การสร้างเว็บไซต์ - เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับอินเตอร์เน็ต - ส่วนประกอบของเว็บไซต์

     ก่อนที่จะเรียนรู้ การสร้างเว็บไซต์  เรามารู้จักกับอินเตอร์เน็ต กันก่อน คำว่า “อินเตอร์เน็ต” หมายถึง เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีลักษณะใหญ่มากๆ อินเตอร์เน็ต เป็นการเชื่อมต่อ คอมพิวเตอร์ นับล้านๆๆๆ เครื่องเข้าด้วยกัน

 

     จุดประสงค์ การเชื่อมต่อ คอมพิวเตอร์ นับล้านๆๆๆ เครื่องเข้าด้วยกัน ก็เพื่อเป็นการส่งผ่านและมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกัน อันมีมาตรฐาน การส่งผ่านข้อมูลเดียวกัน ซึ่งจะส่งผลให้ผู้คนที่ใช้คอมพิวเตอร์ทั่วโลก ไม่ว่าจะอยู่แห่งหนตำบลใด ก็สามารถที่จะติดต่อสื่อสาร ไม่ว่าจะเป็นการส่งอีเมล์ การคุยกัน และการนำเสนอข่าวสาร ที่มีทั้งภาพ ข้อความ เสียงประกอบเข้าด้วยกัน ที่เราเรียกกันว่า “World Wide Web”

ส่วนประกอบของเว็บไซต์ มีดังต่อไปนี้

  • เว็บเพจ (Web Page) เป็นเอกสารที่ถูกสร้างขึ้นด้วยภาษา ที่นักเขียนโปรแกรม เรียกกันว่า HTML (Hypertext Markup Language) ซึ่งเป็นเอกสารที่มีความสามารถแสดงข้อมูลข่าวสารได้ ทั้งรูปภาพ ข้อความ และเสียง
  • เว็บไซต์ (Web Site) เป็นการจัดรวมข้อมูลของเว็บเพจ หลายๆ หน้า ที่อยู่บนเครือข่ายหลัก (Server) เข้าด้วยกันโดยมีการลิ้งข้อมูลถึงกันภายในเว็บไซต์ได้ หรือจะใช้ในการเชื่อมโยงข้อมูลไปยังอีกเว็บไซต์หนึ่งก็ สามารถทำได้
  • โฮมเพจ (Home Page) หมายถึง เว็บเพจหน้าแรกของเว็บใดๆ ที่ปรากฏขึ้นมา เมื่อระบุชื่อของเว็บไซต์นั้นๆ เช่น Template-stores.com เป็นต้น
  • เว็บบราวเซอร์ (Web Browser) ซึ่งก็คือ โปรแกรมที่ใช้แสดงผลเว็บเพจนั่นเอง ซึ่งความสามารถของโปรแกรมนี้จะมีศักยภาพ ในการแสดงผลของเอกสารที่ เขียนขึ้นด้วยภาษา HTML ได้เป็นอย่างดี ซึ่งส่วนใหญ่ที่เรารู้จักกันได้แก่ Internet Explorer ,  Mozilla Firefox เป็นต้น

 

บทความที่เกี่ยวข้อง