ขั้นตอนการทําเว็บไซต์ – เตรียมตัวทำเว็บไซต์

Free Premium Web Site Templates

ขั้นตอนการทําเว็บไซต์ – เตรียมตัวทำเว็บไซต์  - โครงสร้างเว็บไซต์

     ก่อนที่จะเริ่ม ขั้นตอนการทำเว็บไซต์ ต้องมีการศึกษาวิเคราะห์ จัดเตรียมข้อมูลทั้งหมด ที่มีความเกี่ยวข้อง โดยต้องทราบ วัตถุประสงค์ว่า จะสร้างเว็บไซต์ไป เพื่อวัตถุประสงค์อะไร และองค์ ประกอบของเว็บไซต์ นั้นมีอะไรบ้าง เป็นต้น

 

     การกำหนดวัตถุประสงค์ ในการสร้างเว็บไซต์ นับได้ว่ามีส่วนสำคัญ เป็นอย่างมาก ในการที่จะพัฒนาให้เว็บไซต์นั้นๆ ให้ได้รับความนิยม และเป็นที่รู้จักกัน อย่างแพร่หลาย ซึ่งโดยทั่วๆ ไป การจัดทำเว็บไซต์ จะเน้นในการนำเสนอผลงาน และธุรกิจของตนที่กำลังดำเนินการอยู่ หรือแม้แต่การสร้างเว็บเพื่อ เผยแพร่ ข้อมูลข่าวสาร ที่เป็นประโยชน์ ต่อสาธารณะชน การตอบข้อสงสัย แสดงความคิดเห็น หรือการให้บริการในรูปแบบต่างๆ เป็นต้น

     องค์ประกอบที่สำคัญของการสร้างเว็บไซต์ ยกตัวอย่าง จากเว็บไซต์ new-parenting.com จากการวิเคราะห์ และสอบถามผู้ที่พัฒนาเว็บไซต์ นี้ เบื้องต้นจะเห็นได้ว่าเป็นเว็บ ที่จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ที่คุณแม่มือใหม่ควรรู้ ดังนั้นในการจัดรูปแบบของเว็บไซต์ จึงไม่มีความซับซ้อน มากนัก ดังต่อไปนี้

  • ข้อมูลสำหรับคุณแม่มือใหม่
  • ข้อปฏิบัติระหว่างตั้งครรภ์
  • หลักการเสริมสร้างพัฒนาการให้ลูกน้อย
  • พัฒนาการของทารก
  • เคล็ดลับการดูแลลูกน้อย
  • คู่มือคุณแม่ยุคใหม่

 

บทความที่เกี่ยวข้อง