องค์ประกอบพื้นฐาน ของการออกแบบเว็บไซต์

Free Premium Web Site Templates

องค์ประกอบพื้นฐาน ของการออกแบบเว็บไซต์ – สร้างเว็บไซต์ด้วยตนเองฟรี

     องค์ประกอบพื้นฐาน ของการออกแบบเว็บไซต์ นับได้ว่าเป็นขั้นตอน ที่สำคัญอีกขั้นตอนหนึ่ง เพราะเมื่อ เราได้รับทราบถึงวัตถุประสงค์ ในการที่จะจัดทำเว็บไซต์ ว่าจะเน้นไปในเรื่องใดแล้ว ต่อไปก็เป็นขั้นตอนของ การออกแบบ และพัฒนาเว็บไซต์

 

     ซึ่งหลักการของการออกแบบเว็บเพจนั้น ต้องรองรับข้อมูลเนื้อหาของเว็บไซต์ สิ่งที่ต้องคำนึงถึง เช่น ในแต่ละเว็บเพจนั้น จะมีเมนูอะไรบ้าง ที่จะครอบคลุมถึง กลุ่มเป้าหมาย จะมีการเชื่อมโยงข้อมูล ไปที่เว็บเพจใดบ้าง จะวางเมนูของลิ้งไว้ในส่วนใดของเว็บเพจ เป็นต้น

โดยทั่วไปแล้ว นักออกแบบเว็บไซต์ นิยมวางหลักเกณฑ์ คล้ายๆ กัน ซึ่งจะประกอบด้วย

  • ส่วนบนของเว็บไซต์ จะเป็นการวางโลโก้ของเว็บไซต์ ส่วนมากจะเป็นรูปภาพที่ ตกแต่งด้วยโปรแกรมตัดแต่งภาพอย่างเช่น โปรแกรม Adobe Photoshop
  • ส่วนที่แสดงเมนูหลัก ที่จะมีการเชื่อโยงข้อมูลภายในเว็บ ส่วนมากจะวางไว้ที่ตอนบน และตอนล่างของเว็บไซต์ หรือบางครั้งก็จะวางไว้ทางด้านซ้าย หรือด้านขวา ของเนื้อหา ซึ่งทั้งหมดอยู่ที่ ผู้ออกแบบเว็บเพจ หรือผู้ออกแบบเทมเพลท ว่าจะวางส่วนที่เป็นลิ้งไว้ที่ส่วนใดของเว็บเพจ
  • ส่วนที่เป็นเนื้อหาสาระของเว็บไซต์ โดยทั่วไปจะวางไว้ตอนกลางของเว็บเพจ

ตัวอย่างการจัดองค์ประกอบของเว็บเพจที่ได้รับความนิยม

  • ส่วนของเมนูด้านบน
  • ส่วนของเมนูด้านซ้าย หรือด้านขวาของเนื้อหา
  • ส่วนของเนื้อหาหลัก
  • ส่วนของเมนูด้านล่าง

บทความที่เกี่ยวข้อง