เปิดร้านค้าออนไลน์ฟรี - สมัครเปิดร้านค้าออนไลน์ฟรี - การเตรียมตัวก่อนที่จะเปิดร้านค้าบนอินเตอร์เน็ต

การเตรียมตัวก่อนที่จะเปิด ร้านค้าบนอินเตอร์เน็ต

 

     ก่อนที่จะทำการเปิดร้านค้า บนอินเตอร์เน็ต เราต้องมีการศึกษา ข้อมูลเกี่ยวกับ อินเตอร์เน็ตให้เข้าใจเสียก่อน จะได้รู้ถึงช่องทาง ในการค้าขายนั่นเอง โดยอาจจะหา หนังสือเกี่ยวกับ อี-คอมเมิร์ช หรือการทำการค้าขาย ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ศึกษาเกี่ยวกับ สินค้าอะไรที่เขา นำมาขาย บนอินเตอร์เน็ต มาอ่านเป็นต้น

การเตรียมตัวก่อนที่จะเปิด ร้านค้าบนอินเตอร์เน็ต แบ่งออกได้ดังต่อไปนี้

  • ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับ อี-คอมเมิร์ช ให้เข้าใจก่อนที่จะลงมือปฏิบัติจริง
  • เมื่อเข้าใจในระบบการค้าขาย ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แล้ว คุณจำเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้องมีเครื่องไม้เครื่องมือ ซึ่งก็คือ เครื่องคอมพิวเตอร์ โมเด็ม เพื่อใช้สำหรับ เชื่อมต่อกับ อินเตอร์เน็ต
  • เมื่อมีเครื่องคอมพิวเตอร์แล้ว ก็จำเป็นต้องมีความรู้พื้นฐาน ในการใช้อินเตอร์เน็ต เพื่อจะได้ใช้ หาข้อมูล หรือใช้สำรวจตลาด ดูคู่แข่งขัน ฯลฯ
  • การมีอีเมล์ ส่วนตัวก็มีความจำเป็นอย่างยิ่ง ในการเปิด ร้านค้าบนอินเตอร์เน็ต เพราะจะต้องใช้ติดต่อ ในการส่งข้อมูลข่าวสารใหม่ๆ ให้กับลูกค้าของเรา
  • เมื่อคุณได้ตัดสินใจ ที่จะสร้างร้านค้า บนอินเตอร์เน็ตแล้ว ก็ต้องใช้ความพยายาม เป็นอย่างมาก ในการสร้างเป้าหมาย และหากลุ่มเป้าหมาย เพื่อจะได้รับ ความไว้วางใจ จากลูกค้าตรงกับเป้าหมาย
  • ต้องกำหนดตัวสินค้า ว่ารูปแบบของเรานั้น จะมีการขายสินค้าอะไร และขอแนะนำ ให้ขายสินค้า ที่เรามีความคุ้นเคย และมีความชำนาญ จะดีที่สุด
  • ต้องมีการสำรวจตลาด เกี่ยวกับตัวสินค้า ที่เราขายอยู่ ว่ามีคู่แข่งขัน มากน้อยเพียงใด และคู่แข่งขันของเรา มีแนวทางเป็นอย่างไรบ้าง โดยอาจใช้ เครื่องมือช่วยอย่างเช่น Search Engine เป็นต้น
  • การกำหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย เช่น เด็ก ผู้ใหญ่ หรือวัยรุ่น จะช่วยให้สามารถ ออกแบบหน้าร้าน ได้เหมาะสมอีกด้วย
  • การวางโมเดลทางธุรกิจ ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง เพราะการค้าย่อม ต้องการผลกำไรตอบแทน และต้องวางแผนเผื่ออนาคต มีแผนสำรองไว้ด้วย เนื่องจากธุรกิจ บนอินเตอร์เน็ตนั้น มีการปรับเปลี่ยน อยู่ตลอดเวลา
  • เงินทุน ไม่ว่าจะทำอะไรต้องมีเงินทุนอยู่แล้ว ขึ้นอยู่ว่าจะใช้มากน้อยเพียงใด

 

     โดเมนเนม หรือ การตั้งชื่อโดเมนที่ดี จะสามารถ สร้างความน่าเชื่อถือ หรือสามารถ สร้างความไว้วางใจ ให้กับผู้พบเห็น ครั้งแรกได้ ดังนั้นก่อนที่จะตัดสินใจ จดทะเบียนโดเมน ต้องศึกษา และหาชื่อโดเมน ที่มีความเหมาะสมกับสินค้า หรือบริการของเรา ก็จะเป็นการสร้าง ความน่าเชื่อถือให้กับ ตัวสินค้า หรือบริการของเราได้

อ่านต่อ..

เปิดร้านค้าออนไลน์ฟรี - สมัครเปิดร้านค้าออนไลน์ฟรี - การเตรียมตัวก่อนที่จะเปิดร้านค้าบนอินเตอร์เน็ต

การตกแต่งร้านค้า บนอินเตอร์เน็ต

ในการจะสร้าง ร้านค้าออนไลน์ ร้านค้าบนอินเตอร์เน็ต นั้น คุณจำเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้อง มีความรู้เกี่ยวกับ โปรแกรม ต่างๆ ที่ใช้สำหรับสร้างร้านค้า หรือสร้างเว็บไซต์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ต้องมี ความรู้พื้นฐานของ HTML ซึ่งในปัจจุบัน เราไม่จำเป็นต้อง จ้างโปรแกรมเมอร์ ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญภาษา HTML เราก็สามารถ สร้างเว็บไซต์ ได้เองโดย ใช้โปรแกรมช่วย

อ่านต่อ...