หลักการค้นหาข้อมูลของ search engine - ค้นหาบทความ - เสิร์ชเอนจิ้น ที่ได้รับความนิยมมากที่สุด

เสิร์ชเอนจิ้น ที่ได้รับความนิยมมากที่สุด

 

     ปัจจุบันมีผู้ที่ ต้องการเก็บรวบรวม หรือจัดทำ โปรแกรมเสิร์ชเอนจิ้น เพื่อทำการเก็บ รวบรวมข้อมูลจาก เว็บไซต์ ต่างๆ ไว้เป็นฐานข้อมูล ในการให้ความรู้ และง่ายต่อการการสืบค้น หาข้อมูล ตามความต้องการ ของผู้ใช้ อินเตอร์เน็ต เป็นจำนวนมาก แต่สำหรับ เว็บเสิร์ชเอนจิ้น ที่ได้รับความนิยม มากที่สุด ในปัจจุบันคือ Google, Yahoo! Search และ MSN Search

     ประวัติและ หลักการทำงานของ เว็บเสิร์ชเอนจิ้น Google มีที่มาจาก วิทยานิพนธ์ของนาย Larry Page และนาย Sergey Brin ที่เป็นนักศึกษา ปริญญาเอก แห่งมหาวิทยาลัย Stanford ซึ่งทั้งคู่ได้มีความคิด สมมุติฐานเกี่ยวกับ โปรแกรมเสิร์ชเอนจิ้น ที่แสดงผลการค้นหา ที่มีความสัมพันธ์ กับเว็บไซต์ ที่มีประสิทธิภาพขึ้นกว่า การทำงานของเสิร์ชเอนจิ้น ในรูปแบบเดิม จากแนวคิดดังกล่าว ทำให้เป็นรากฐานของการสร้าง โปรแกรมเสิร์ชเอนจิ้นของ Google โดยจะให้น้ำหนักที่ว่า เว็บไซต์ใด หรือหน้าเว็บเพจใด ที่มีปริมาณ ลิงค์ หรือมีการเชื่อมโยงลิงค์ จากหน้าเว็บเพจอื่นมากเท่าได แสดงว่าเว็บนั้นๆ มีคุณภาพที่ดี ด้วยเหตุนี้ จึงทำให้แนวคิดดังกล่าวเป็น การวางรากฐานของ โปรแกรม เสิร์ชเอนจิ้น ของ Google ในเวลาต่อมานั่นเอง โดย ในเดือน กันยายน ค.ศ.1998 บริษัท Google, Inc. ได้ทำการจดทะเบียน และได้ถือกำเนิดขึ้น

      ประวัติและหลักการทำงานของ เว็บเสิร์ชเอนจิ้น Yahoo! Search มีที่มาจาก งานอดิเรกของ นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ของมหาวิทยาลัย Stanford ในปี ค.ศ. 1994 โดยนาย David Filo และนาย Jerry Yang ทั้งสองได้สร้างงาน ขึ้นมาชิ้นหนึ่งมีชื่อว่า “Jerry and David’s guide to the World Wide Web” โปรเจคนี้สร้างขึ้น เพื่อเป็นการเก็บรวบรวม ข้อมูลสารบัญเว็บไซต์ต่างๆ และต่อมาภายหลัง จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น Yahoo!

     ประวัติและหลักการทำงานของ เว็บเสิร์ชเอนจิ้น MSN Search หรือ เป็นที่รู้จักกันในชื่อ Microsoft Network ซึ่งเป็นการให้บริการ ทางด้านอินเตอร์เน็ต ของ บริษัท Microsoft โดย MSN Search ได้มีการเปิดตัวขึ้นเป็นครั้งแรก ในวันที่ 24 สิงหาคม ค.ศ.1995 เพื่อใช้งานร่วมกับโปรแกรม Windows 95 ที่ทาง Microsoft ได้พัฒนาขึ้นมา เป้าหมายของการ ให้บริการ MSN Search เพื่อให้เป็นเว็บท่า ที่ให้บริการทางด้าน อินเตอร์เน็ตแบบครบวงจร และให้บริการพื้นที่ ในการเก็บอีเมล์ฟรี ในชื่อที่รู้จักกันดีคือ Hotmail เป็นอย่างแรก ต่อมาได้มีการพัฒนาให้บริการ โปรแกรมสนทนาออนไลน์ รู้จักกันดีคือ MSN Messenger และอื่นๆ อีกมากมาย

หลักการค้นหาข้อมูลของ search engine - ค้นหาบทความ - เสิร์ชเอนจิ้น ที่ได้รับความนิยมมากที่สุด

เครื่องมือช่วยเหลือ สำหรับการทำ SEO

การทำ SEO นั้นจำเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้องมี ข้อมูลและสารสนเทศ เครื่องมือช่วยเหลือ เกี่ยวกับการทำ SEO ในปัจจุบันได้มีเว็บไซต์ ที่เผยแพร่ข้อมูล ให้ความรู้ เพื่อเป็นแนวทาง สำหรับการทำ SEO ให้ประสบความสำเร็จ มากมายหลายเว็บ

อ่านต่อ...