พฤติกรรมการใช้อินเตอร์เน็ต - พฤติกรรมผู้บริโภค ข่าวสาร - Web Analytics คืออะไร

พฤติกรรมการใช้อินเตอร์เน็ต - Web Analytics คืออะไร

 

     ในการทำการตลาด เกี่ยวกับเว็บไซต์ หรือการทำ Search Engine Marketing ไม่ว่าจะด้วยวิธีใดๆ อาทิเช่น การทำ SEO หรือ PPC ต่างๆ เราต้องมีการ วิเคราะห์ผลลัพธ์ที่ได้ ว่าเป็นไปในทิศทางใด ซึ่งก็ต้อง อาศัยโปรแกรม Web Analytics เข้ามาช่วย เพื่อจะได้ ประสบความสำเร็จ ในการทำ Search Engine Marketing

     โดยการใช้โปรแกรม Web Analytics ช่วยในการหาคีย์เวิร์ด หรือดู พฤติกรรมการใช้อินเตอร์เน็ต ว่าผู้เข้าชมเว็บของเรา มาจากเสิร์ชเอนจิ้นใด หรือคำค้นคำใดที่สามารถ แปลงเป็นยอดขายได้ เป็นต้น

     Web Analytics ก็คือ เว็บที่เข้าไปศึกษาข้อมูล และวัดผล พฤติกรรมการ ใช้อินเตอร์เน็ต ของผู้คนที่เข้าไปเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่างๆ นั่นเอง ซึ่งโปรแกรม Web Analytics จะช่วยให้เราทราบได้ว่า เว็บไซต์ของเรา นั้นมีผู้เข้าเยี่ยมชม มากน้อยเพียงใด เวลาใดที่มีคนเข้าเยี่ยมชม เว็บของเรามากที่สุด คนที่เข้ามาเยี่ยมชม เว็บไซต์ของเรา มาจากประเทศอะไรมากที่สุด หรือใช้บราวเซอร์ หรือคอมพิวเตอร์ ของผู้ที่เข้ามา เยี่ยมชมเว็บไซต์เรา ใช้ระบบปฏิบัติการใด้ หรือแม้แต่โปรแกรม (Spider) ของเสิร์ชเอนจิ้นตัวใด ได้เข้ามาเก็บรวบรวมข้อมูล ของเว็บไซต์เราวันที่เท่าไร

     นอกจากนี้ Web Analytics ยังสามารถ บอกเราได้ว่าผู้ที่เข้ามา เยี่ยมชมเว็บของเรา ใช้คำค้นคีย์เวิร์ด คำใดมากที่สุด และมาจาก เสิร์ชเอนจิ้น ใดมากที่สุด เพื่อที่เราจะได้ไปลงทุน หรือสามารถเปลี่ยน คีย์เวิร์ด ของเรา ให้เป็นยอดขายได้ เป็นต้น

 

Web Analytics สามารถแบ่งออกเป็น 2 ชนิดได้แก่

  • Logfile Anlysis ซึ่งจริงๆแล้ว เว็บเซฟเวอร์ ของเว็บไซต์เรา จะมีการเก็บ กิจกรรมต่างๆ ของเว็บไซต์ไว้ทั่งหมด ดังนั้นวิธีนี้แค่ ดาวโหลด Logfile ลงมาแล้วหาโปรแกรม Analog เพื่อทำการอ่านข้อมูล Logfile ก็จะสามารถรู้ข้อมูล พฤติกรรมการใช้อินเตอร์เน็ต เกี่ยวกับเว็บไซต์ ของเราทุกอย่างได้
  • Page Tagging วิธีนี้จะมีเว็บไซต์ที่ให้บริการเก็บข้อมูลให้กับเว็บไซต์ของเรา และทำการประมวลผลให้ ซึ่งมีทั้งเว็บที่ให้บริการฟรี และเว็บที่ต้องเสียเงิน โดยเราต้องนำเอาโค๊ด JavaScript ของเว็บที่ให้บริการ ไปแปะไว้ในหน้า เว็บเพจของเว็บไซต์เรา ทุกหน้า ก็จะสามารถรู้ข้อมูล พฤติกรรมการใช้อินเตอร์เน็ต เกี่ยวกับเว็บไซต์ ของเราทุกอย่างได้
พฤติกรรมการใช้อินเตอร์เน็ต - พฤติกรรมผู้บริโภค ข่าวสาร - Web Analytics คืออะไร

เสิร์ชเอนจิ้น ที่ได้รับความนิยม

ปัจจุบันมีผู้ที่ ต้องการเก็บรวบรวม หรือจัดทำ โปรแกรมเสิร์ชเอนจิ้น เพื่อทำการเก็บ รวบรวมข้อมูลจาก เว็บไซต์ ต่างๆ ไว้เป็นฐานข้อมูล ในการให้ความรู้ และง่ายต่อการการสืบค้น หาข้อมูล ตามความต้องการ ของผู้ใช้ อินเตอร์เน็ต เป็นจำนวนมาก แต่สำหรับ เว็บเสิร์ชเอนจิ้น ที่ได้รับความนิยม มากที่สุด ในปัจจุบันคือ Google

อ่านต่อ...