รู้จักกับประเภทของไฟล์รูปภาพ สำหรับภาพในงานกราฟิก

Free Premium Web Site Templates

ประเภทของไฟล์รูปภาพ - รู้จักกับประเภทของไฟล์รูปภาพ สำหรับภาพในงานกราฟิก

     ก่อนที่จะทำงานด้านกราฟิก ดีไซน์  มาเรียนรู้เกี่ยวกับชนิดของ ไฟล์รูปภาพกันก่อน เพราะงานกราฟิก นั้นมี ไฟล์ มากมายหลายชนิด อาทิเช่น JPG, GIF, TIF, PSD ฯลฯ ซึ่งไฟล์แต่ละประเภท จะมีลักษณะ และความสำคัญ ที่แตกต่างกันออกไป

 

ประเภทของไฟล์รูปภาพ ลักษณะของไฟล์รูปภาพ
Photoshop (.PSD) เป็นไฟล์พื้นฐานของโปรแกรม Photoshop ที่เก็บคุณสมบัติต่างๆ เพื่อการแก้ไขในภายหลัง (ใช้กับโปรแกรม Photoshop อย่างเดียว ถ้าจะใช้กับ โปรแกรมอื่นต้อง บันทึกเป็น ไฟล์รูปภาพชนิดอื่น)
CompuServe GIF (.GIF) เป็นไฟล์รูปภาพขนาดเล็ก ไฟล์ชนิดนี้เป็นไฟล์ ที่เหมาะสำหรับการแสดงภาพในเว็บไซต์ ในลักษณะภาพที่โปร่งใส และภาพที่เคลื่อนไหว
BMP (.BMP) เป็นไฟล์รูปภาพที่มีความเป็นมาตรฐานของ ระบบปฏิบัติการ Windows
Cineon (.CIN) เป็นไฟล์ที่ใช้งานด้านภาพยนตร์ ดิจิตอลฟิล์ม ซึ่งบริษัทโซนี่ เป็นผู้พัฒนาขึ้น
TIFF (.TIF) เป็นไฟล์รูปภาพ ใช้ได้ทั้งเครื่อง PC และ Mac ไฟล์ประเภทนี้จะใช้งานกับโปรแกรม ที่เกี่ยวกับสิ่งพิมพ์ เพราะไฟล์ภาพ จะมีขนาดใหญ่ และมีความละเอียด ความคมชัดสูง
Photoshop EPS (.EPS) เป็นไฟล์รูปภาพ ที่บรรจุข้อมูล ได้ทั้งแบบบิตแมพ และเวคเตอร์ โปรแกรมที่สามารถใช้ได้งานได้เช่น Adobe IIIustrator, Adobe Dimensions
EPS TIFF or EPS PICT Preview เป็นไฟล์รูปภาพ ที่ใช้สำหรับช่วยใน การแสดงภาพตัวอย่าง ให้กับภาพ ที่ไม่รองรับของโปรแกรม Photoshop
JPEG (.JPG) เป็นไฟล์รูปภาพ ที่ถูกบีบอัดทำให้ไฟล์ มีขนาดเล็ก จึงเป็นที่นิยม เป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะ บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
PNG (.PNG) เป็นไฟล์รูปภาพขนาดเล็ก ซึ่งลักษณะเด่นคือ จะไม่ทำให้ รายละเอียดของภาพเสียไป ใช้ได้กับภาพทั้งภาพโปร่งใส และภาพเคลื่อนไหว นิยมใช้ในเว็บเพจ
Photoshop PDF (.PDF) เป็นไฟล์ประเภท PDF ที่ถูกสร้างด้วยโปรแกรม Photoshop
Acrobat TouchUp Image (.PDF) เป็นไฟล์ประเภท PDF ที่สามารถแก้ไขได้ ถ้าเปิดอยู่ในโปรแกรม Adobe Acrobat
Generic PDF (.PDF) เป็นไฟล์ PDF ที่ถูกสร้างขึ้นจากโปรแกรม IIIustrator หรือ Acrobat เมื่อเปิดขึ้น ด้วยโปรแกรม Photoshop จะได้ภาพแบบ Raster หรือ Bitmap
Wireless Bitmap (WBMP) เป็นไฟล์รูปภาพ ที่ใช้บนโทรศัพท์มือถือ ในรุ่นที่แสดงภาพ สีขาว และสีดำ (ภาพ 1 บิท)

 

บทความที่เกี่ยวข้อง