งานด้านกราฟฟิกดีไซน์ - แนวคิดและหลักการสร้างงานกราฟิก

แนวคิดและ หลักการสร้างงานกราฟิก

 

     หลังจากที่เราได้ทำการ วิเคราะห์ วางแผนและ มีการออกแบบชิ้นงาน ว่าจะนำเสนอ งานด้านกราฟิก ในเรื่องอะไร กลุ่มเป้าหมายคือใคร จะใช้รูปภาพ แบบไหน ใช้สีอะไร และจะมี การเขียนข้อความ อะไรในชิ้นงาน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อไปเรามา รู้จักกับแนวทางหรือ รูปแบบสำหรับ การสร้างงานกราฟิก บางครั้งอาจจะ มีรูปแบบที่ไม่ ตายตัวเสมอไป ขึ้นอยู่กับดุลพินิจ ของกราฟิกดีไซน์ ของแต่ละคน

 

หลักการสร้างงานกราฟิก ของกราฟิกดีไซน์ ส่วนใหญ่จะมีลักษณะ ดังต่อไปนี้

  • การกำหนดพื้นหลัง ของชิ้นงาน อาจจะกำหนด สีพื้นหลังของชิ้นงาน ด้วยสีโทนต่างๆ หรือรูปภาพก็ได้ โดย รูปภาพหรือสีของพื้นหลัง ที่เลือกใช้ต้อง สื่ออารมณ์และสื่อความหมาย ทีถูกต้องตามจุดประสงค์ ของชิ้นงาน
  • การเลือกใช้รูปภาพ ในส่วนที่ต้องการเท่านั้น โดยใช้เทคนิคในการตัด หรือการคัดลอก เฉพาะเจาะจง เพื่อนำมาใช้ในชิ้นงาน ของเรา เพื่อให้เข้ากับชิ้นงาน
  • การจัดวางรูปภาพ ให้เหมาะสมกับชิ้นงาน เนื่องจากเวลาเราคัดลอก รูปภาพมา บางครั้งขนาด มุมของรูปไม่ได้ ตามความต้องการ ดังนั้นจึงต้อง มีการจัดวางให้เหมาะสม โดยการขยาย หมุน หรือบิดภาพให้เข้ากัน
  • การใส่ข้อความ ซึ่งอาจจะเป็นชื่อเรื่อง หรืออาจจะเป็นคำบรรยายต่างๆ เพิ่มเติม เพื่อเป็นการตกแต่ง ให้ชิ้นงาน ดูดีและน่าเชื่อถือยิ่งขึ้น
  • การนำภาพ ที่เป็นส่วนประกอบ ของชิ้นงานมาวางซ้อนกัน โดยบางครั้งรูปนั้นๆ จะอยู่บนหรืออยู่ข้างล่าง ก็แล้วแต่ดุลพินิจของ กราฟิกดีไซน์แต่ละคน และตามวัตถุประสงค์ ของชิ้นงานที่วางไว้
  • ตกแต่งรายละเอียด ของทุกส่วนประกอบของภาพ ที่ได้นำมาวางซ้อนกัน ให้มีความกลมกลืน เพื่อให้ได้ผลงานที่สวยงาม ตามความต้องการของ กราฟิกดีไซน์

 

     หลังจากที่เรา ได้สรรค์สร้างใน การออกแบบ คอมพิวเตอร์กราฟิก เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนที่จะให้ ผลงานของเรา ได้เป็นที่รู้จักใน สื่อโฆษณาต่างๆ สิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งที่ ไม่ควรมองข้าม คือ การเลือกใช้ เครื่องพิมพ์งาน เพราะถ้าผลงานที่ ได้สร้างสรรค์ ไว้อย่างสวยงาม หากใช้เครื่องพิมพ์ คุณภาพไม่ดี อาจทำให้ลายละเอียด บางอย่าง ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ได้

อ่านต่อ..

งานด้านกราฟฟิกดีไซน์ - แนวคิดและหลักการสร้างงานกราฟิก

แนวคิดในการ สร้างสรรค์งาน ด้านกราฟิก

การสร้างสรรค์ งานด้านกราฟิก ด้วยโปรแกรม Photoshop เพื่อให้ได้ ผลตอบแทนที่คุ้มค่า กับชิ้นงานแต่ละชิ้น ผู้ออกแบบต้องมี ความคิดที่ริเริ่มสร้างสรรค์ โดยพยายามนำเสนอ ชิ้นงานออกมา ให้สวยงาม ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย สร้างแรงดึงดูดใจแก่คนทั่วๆ ไป ดังนั้น การที่จะออกแบบ ชิ้นงานต้องมีการวิเคราะห์ แนวคิดทางด้านกราฟิกก่อน จะช่วยให้เกิดผลประโยชน์ ที่คุ้มค่ากับธุรกิจของเรา

อ่านต่อ...