แนวคิดและหลักการสร้างงานกราฟิก

Free Premium Web Site Templates

งานด้านกราฟฟิกดีไซน์ - แนวคิดและหลักการสร้างงานกราฟิก

     หลังจากที่เราได้ทำการ วิเคราะห์ วางแผนและ มีการออกแบบชิ้นงาน ว่าจะนำเสนอ งานด้านกราฟิก ในเรื่องอะไร กลุ่มเป้าหมายคือใคร จะใช้รูปภาพ แบบไหน ใช้สีอะไร และจะมี การเขียนข้อความ อะไรในชิ้นงาน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อไปเรามา รู้จักกับแนวทางหรือ รูปแบบสำหรับ การสร้างงานกราฟิก บางครั้งอาจจะ มีรูปแบบที่ไม่ ตายตัวเสมอไป ขึ้นอยู่กับดุลพินิจ ของกราฟิกดีไซน์ ของแต่ละคน

 

หลักการสร้างงานกราฟิก ของกราฟิกดีไซน์ ส่วนใหญ่จะมีลักษณะ ดังต่อไปนี้

  • การกำหนดพื้นหลังของชิ้นงาน อาจจะกำหนด สีพื้นหลังของชิ้นงาน ด้วยสีโทนต่างๆ หรือรูปภาพก็ได้ โดย รูปภาพหรือสีของพื้นหลัง ที่เลือกใช้ต้อง สื่ออารมณ์และสื่อความหมายทีถูกต้องตามจุดประสงค์ของชิ้นงาน
  • การเลือกใช้รูปภาพ ในส่วนที่ต้องการเท่านั้น โดยใช้เทคนิคในการตัด หรือการคัดลอก เฉพาะเจาะจง เพื่อนำมาใช้ในชิ้นงาน ของเรา เพื่อให้เข้ากับชิ้นงาน
  • การจัดวางรูปภาพให้เหมาะสมกับชิ้นงาน เนื่องจากเวลาเราคัดลอกรูปภาพมา บางครั้งขนาด มุมของรูปไม่ได้ตามความต้องการ ดังนั้นจึงต้อง มีการจัดวางให้เหมาะสม โดยการขยาย หมุน หรือบิดภาพให้เข้ากัน
  • การใส่ข้อความ ซึ่งอาจจะเป็นชื่อเรื่อง หรืออาจจะเป็นคำบรรยายต่างๆ เพิ่มเติม เพื่อเป็นการตกแต่งให้ชิ้นงาน ดูดีและน่าเชื่อถือยิ่งขึ้น
  • การนำภาพ ที่เป็นส่วนประกอบของชิ้นงานมาวางซ้อนกัน โดยบางครั้งรูปนั้นๆ จะอยู่บนหรืออยู่ข้างล่าง ก็แล้วแต่ดุลพินิจของ กราฟิกดีไซน์แต่ละคน และตามวัตถุประสงค์ ของชิ้นงานที่วางไว้
  • ตกแต่งรายละเอียด ของทุกส่วนประกอบของภาพ ที่ได้นำมาวางซ้อนกัน ให้มีความกลมกลืน เพื่อให้ได้ผลงานที่สวยงาม ตามความต้องการของ กราฟิกดีไซน์

บทความที่เกี่ยวข้อง