ประเภทของ เครื่องพิมพ์กับงานกราฟิก

Free Premium Web Site Templates

การออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก - ประเภทของ เครื่องพิมพ์กับงานกราฟิก

     หลังจากที่เรา ได้สรรค์สร้างใน การออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนที่จะให้ ผลงานของเรา ได้เป็นที่รู้จักใน สื่อโฆษณาต่างๆ สิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งที่ ไม่ควรมองข้าม คือ การเลือกใช้ เครื่องพิมพ์งาน เพราะถ้าผลงานที่ ได้สร้างสรรค์ ไว้อย่างสวยงาม หากใช้เครื่องพิมพ์ คุณภาพไม่ดี อาจทำให้ลายละเอียด บางอย่าง ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ได้

 

ประเภทของเครื่องพิมพ์ สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท ดังนี้

  • เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ เครื่องพิมพ์ชนิดนี้ เป็นเครื่องที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง โดยลักษณะการทำงานของ เครื่องจะใช้ แสงส่องเข้าไป เปลี่ยนประจุไฟฟ้า บนดรัมไวแสง (Photo-Sensitivedrum) ให้เข้มหรือจาง โดยเมื่อกระดาษ ผ่านดรัมไป แท่งความร้อนภายในเครื่อง จะทำปฏิกิริยา ให้ผงหมึกใน โทนเนอร์ (Toner) เกิดการละลายเป็น จุดสีบริเวณที่มีประจุ ซึ่งจะทำให้เกิด เป็นรูปภาพ ตัวหนังสือ ลงบนกระดาษ ซึ่งรายละเอียดของภาพ จะมีความคมชัด และมีคุณภาพสูง จึงเหมาะกับการพิมพ์รายการสินค้า หรือชิ้นงาน ที่ต้องการคุณภาพสูง เพราะสีที่ได้จากการพิมพ์ จะมีความ สวยงามเหมือนจริงมาก
  • เครื่องพิมพ์แบบอิงค์เจ็ต เครื่องพิมพ์ชนิดนี้ เป็นเครื่องที่ใช้หลักของการ พ่นหมึกสีผสมกัน จำนวน 4 สีคือ สีฟ้า สีม่วงบานเย็น สีเหลือง และสีดำ เพื่อจะทำให้เกิดการพิมพ์ภาพของชิ้นงาน โดยชิ้นงานที่ออกมา จะได้คุณภาพตามความต้องการ ที่สำคัญเครื่องพิมพ์ชนิดนี้ จะมีราคาไม่แพง เมื่อเทียบกับ เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ ในการพิมพ์ชิ้นงานด้วย เครื่องพิมพ์แบบอิงค์เจ็ต จะเหมาะสำหรับ การออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก งานตัวอย่าง และงานที่ไม่เน้นความละเอียดสูง เช่น นามบัตร สติ๊กเกอร์ ภาพถ่าย เป็นต้น

บทความที่เกี่ยวข้อง