โปรแกรมแต่งรูปภาพ - การแปลงไฟล์รูปภาพ สำหรับเว็บเพจ

การแปลงไฟล์รูปภาพ สำหรับเว็บเพจ

 

     ก่อนที่จะทำการ อัปโหลดรูปภาพ หรือการที่จะนำรูปภาพ ไปใช้ในเว็บเพจนั้น ควรจะทำให้ไฟลรูปภาพ มีขาดเล็ก และยังคง มีความละเอียดของ เฉดสีของภาพ อยู่อย่างครบถ้วน ทั้งนี้เพื่อให้เว็บเพจ สามารถแสดงผล ได้อย่างรวดเร็ว นั่นเอง โดยภาพ ที่นำมาใช้ในเว็บเพจ ส่วนใหญ่ จะมี 2 ประเภทคือ JPEG และ GIF

การแปลงภาพ สำหรับเว็บเพจ โดยใช้โปรแกรม Photoshop สามารถทำได้ ดังต่อไปนี้

 • เปิดโปรแกรม Photoshop ขี้นมาใช้งาน
 • เปิดไฟล์รูปภาพ ที่เราต้องการ นำไปใช้ในเว็บเพจ และต้องการที่จะแปลงไฟล์
 • หลังจากที่ทำการเปิด ไฟล์รูปภาพแล้ว ให้เลือก File แล้วเลือกที่ Save For Web
 • จากนั้นจะเห็น หน้าต่าง ของการ Save For Web ขึ้นมาเพื่อให้เรา กำหนดค่า โดยให้คลิกแท็บ 4-Up เพื่อให้เราได้เปรียบเทียบ และเลือกใช้ ไฟล์ที่มี ความคมชัด และมีขนาดของไฟล์ที่เล็กที่สุด
 • ในส่วนของเมนู Preset ให้เราคลิกเลือก ฟอร์แมทของไฟล์ รูปภาพว่า ต้องการแปลงไฟล์แบบใด เช่น เลือก JPEG High สำหรับการแปลงไฟล์ ภาพถ่าย ที่มีความคมชัดมาก
 • เลือกแท็บ Image Size เพื่อเป็นการกำหนด ขนาดของรูปภาพ ให้เหมาะสมกับเว็บเพจ ของเรา เพราะหากไม่ กำหนดขาดของรูปภาพ จะทำให้ ไฟล์ภาพมีขนาดใหญ่ และเสียพื้นที่จัดเก็บ ที่สำคัญหากไฟล์รูปภาพ มีขนาดใหญ่จะ ทำให้ เว็บเพจแสดงผลช้าอีกด้วย
 • คลิกเลือกที่ภาพ มีขนาดของไฟล์ เล็กที่สุด และยังคงมี ความละเอียด คมชัดที่สุด
 • ให้คลิกเม้าส์เลือกที่ปุ่ม Save เพื่อทำการบันทึกไฟล์รูปภาพ ตามที่เราได้เลือกไว้
 • จากนั้นก็จะปรากฏหน้าต่างของ Save Optimized As ให้เราเลือกไดร์ และโฟลเดอร์ ที่ต้องการใช้ สำหรับการจัดเก็บ ไฟล์รูปภาพดังกล่าว
 • ในช่อง File Name ให้ทำการตั้งชื่อไฟล์ ตามความต้องการ จากนั้น ทำการคลิกเลือกที่ปุ่ม Save เพื่อทำการบันทึก เป็นอันเสร็จสมบูรณ์
 • หลังจากทำการแปลงไฟล์ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เราสามารถนำไฟล์ JPEG ที่เราทำการแปลงไปวาง ที่ตรงหน้าเว็บเพจ ตรงไหนก็ได้

 

     สำหรับนักออกแบบ หรือที่เรามักเรียกกันว่า กราฟิกดีไซน์ โปรแกรม IIIustrator นับได้ว่าเป็น โปรแกรม พื้นฐานที่ กราฟิกดีไซน์ ต้องศึกษา เนื่องจาก โปรแกรม IIIustrator เป็นโปรแกรมหนึ่ง ที่สร้างขึ้นมา โดยเน้นสำหรับ การสร้างชิ้นงาน จากการวาด เป็นหลัก

อ่านต่อ..

โปรแกรมแต่งรูปภาพ - การแปลงไฟล์รูปภาพ สำหรับเว็บเพจ

ประเภทของภาพกราฟิก

ภาพกราฟิก เป็นส่วนประกอบที่สำคัญ ของการสร้างสรรค์ ชิ้นงานต่างๆ ภาพกราฟิก จะช่วยให้สิ่งที่นำเสนอ ออกไปมีความ สะดุดตา แก่ผู้พบเห็น ไม่ว่าจะเป็น แผ่นป้ายโฆษณา กล่องบรรจุสินค้า งานพรีเซนเตชั้น ตลอดจนเว็บไซต์ ต่างๆ ล้วนสร้างสรรค์ งานกรฟิก ให้ผู้ชมเกิดความสนใจ ที่จะเข้ามาเยี่ยมชม ผลงาน ที่ได้นำเสนอออกไป

อ่านต่อ...