การเลือกใช้สี ให้เหมาะกับงานกราฟิก - แบบแผนในการใช้สี

การเลือกใช้สี ให้เหมาะกับงานกราฟิก - แบบแผนในการใช้สี

 

     เป็นที่ทราบ กันดีว่า ในการทำงานด้าน กราฟิกดีไซน์ การเลือกใช้สี ให้เหมาะสมกับ ชิ้นงาน จะสามารถ สื่อความหมายของ ชิ้นงานได้อย่างถูกต้อง และทำให้ ชิ้นงานของเรา มีจุดเด่นที่น่าสนใจ โดยไม่เป็นการกลมกลืน หรือการขัดแย้งกัน ของสีที่ใช้มากจนเกินไป

 

การเลือกใช้สี ในการสรรค์สร้างงาน กราฟิกดีไซน์ เทคนิกการใช้สี

  • การใช้สีแบบโทนสีเดียว (Monochromatic) หลักการเป็นการ เลือกใช้สี เพียงสีเดียว คือสีหลัก อาจจะมีการผสมไล่โทนสี ในแต่ละจุด ของชิ้นงานบ้างก็ได้
  • การใช้สีที่มีความคล้ายคลึงกัน (Analogous) หลักการเป็นการ เลือกใช้สี ที่อยู่ข้างเคียงกัน เช่นหากเลือกใช้สีแดง สีต่อไปก็เป็นสีสมแดง เป็นต้น
  • การใช้สีที่มีความตรงกันข้ามกัน (Complementary) หลักการเป็น การเลือกใช้สี ที่อยู่ตรงข้ามกัน ในตำแหน่งวงล้อของสี เช่น สีแดง ตรงข้ามกับสีเขียว
  • การใช้สีหลัก และสีข้างเคียงสีตรงข้าม (Split Complementary) หลักการ เป็นการเลือกใช้สี ที่อยู่เคียงข้างของสีตรงข้ามใน ตำแหน่งวงล้อสี เช่น หากเราใช้สีแดง เป็นสีหลัก สีเคียงของสีตรงข้ามก็คือ สีเหลือง และสีเขียวน้ำเงิน เป็นต้น
  • การใช้สีสามเส้า (Triadic) หลักการ เป็นการเลือกใช้สี ที่อยู่ห่างเท่าๆ กันในตำแหน่งวงล้อของสี เช่น แดง เหลือง น้ำเงิน
  • การใช้สี 2 คู่สีตรงข้ามกัน (Double Complement) หลักการ เป็นการเลือกใช้สี 2 คู่สีที่อยู่ตรงกันข้ามกัน ในตำแหน่งวงล้อของสี เช่น คู่เหลืองกับม่วง และคู่น้ำเงินกับส้ม เป็นต้น
  • การใช้สีสามเส้า และสีตรงข้าม (Alternate Complement)
  • การเลือกใช้ 4 สีที่ห่างเท่ากัน (Tetrad)

 

     การสร้างสรรค์งานด้านกราฟิก ด้วยโปรแกรม Photoshop เพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่คุ้มค่า กับชิ้นงานแต่ละชิ้น ผู้ออกแบบต้องมี ความคิดที่ริเริ่มสร้างสรรค์ โดยพยายามนำเสนอ ชิ้นงานออกมา ให้สวยงาม ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย สร้างแรงดึงดูดใจแก่คนทั่วๆ ไป ดังนั้น การที่จะออกแบบ ชิ้นงานต้องมีการวิเคราะห์ แนวคิด ทางด้านกราฟิกก่อน

อ่านต่อ..

การเลือกใช้สี ให้เหมาะกับงานกราฟิก - แบบแผนในการใช้สี

การแปลงไฟล์รูปภาพ สำหรับเว็บเพจ

ก่อนที่จะทำการ อัปโหลดรูปภาพ หรือการที่จะนำรูปภาพ ไปใช้ในเว็บเพจนั้น ควรจะทำให้ไฟลรูปภาพ มีขาดเล็ก และยังคง มีความละเอียดของ เฉดสีของภาพ อยู่อย่างครบถ้วน ทั้งนี้เพื่อให้เว็บเพจ สามารถแสดงผล ได้อย่างรวดเร็ว นั่นเอง โดยภาพ ที่นำมาใช้ในเว็บเพจ ส่วนใหญ่ จะมี 2 ประเภทคือ JPEG และ GIF

อ่านต่อ...