ออกแบบเว็บไซต์ – การออกแบบกราฟิกwebsite - ประเภทของภาพกราฟิก

ออกแบบเว็บไซต์ – ประเภทของภาพกราฟิก

 

     ภาพกราฟิก เป็นส่วนประกอบที่สำคัญ ของการสร้างสรรค์ ชิ้นงานต่างๆ ภาพกราฟิก จะช่วยให้สิ่งที่นำเสนอ ออกไปมีความ สะดุดตา แก่ผู้พบเห็น ไม่ว่าจะเป็น แผ่นป้ายโฆษณา กล่องบรรจุสินค้า งานพรีเซนเตชั้น ตลอดจนเว็บไซต์ ต่างๆ ล้วนสร้างสรรค์ งานกรฟิก ให้ผู้ชมเกิดความสนใจ ที่จะเข้ามาเยี่ยมชม ผลงาน ที่ได้นำเสนอออกไป

     การที่จะเป็นผู้ออกแบบ ชิ้นงาน (Graphic Design) ที่ประสบความสำเร็จนั้น ต้องมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ กล้าคิด กล้าทำ และเสนอแนวทาง ที่ยังไม่มีผู้อื่นนำเสนอ หากท่านเป็นอีกผู้หนึ่ง ที่มีความสนใจ เกี่ยวกับการออกแบบ และทำงานกับ คอมพิวเตอร์แล้ว โปรแกรมสร้างสรรค์ งานกราฟิกที่ได้รับความนิยม ในปัจจุบัน เช่น โปรแกรม Adobe Photoshop, Adobe Illustrator เป็นต้น

     ประเภทของภาพกราฟิก แบ่งตามลักษณะ การประมวลผลภาพ สามารถ แบ่งออกเป็น 2 แบบได้แก่

  • การประมวลผลแบบ Vector ลักษณะจะอาศัยการคำนวณ ทางคณิตศาสตร์ ดังนั้น ตำแหน่งของสีและเส้น จะมีความคงที่แน่นอน ไม่ว่าเราจะเคลื่อนย้าย ย่อ ขยาย ภาพก็จะไม่เสียรูปทรง เช่น รูปตัวการ์ตูนต่างๆ และโปรแกรม ที่มีการประมวลผลแบบ Vector ได้แก่ IIIustrator และ CorelDraw เป็นต้น
  • การเก็บ และแสดงผลแบบ Bitmap ลักษณะจะอาศัย การอ่านค่าสีของแต่ละ พิกเซล หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า Raster Image จะมีการเก็บค่าของสี ที่เจาะจง ในแต่ละตำแหน่ง ดังนั้น จึงเหมาะกับแบบภาพ ที่เป็นภาพถ่าย โปรแกรมที่ประมวลผลแบบ Bitmap ได้แก่ Photoshop และ PhotoPaint เป็นต้น

 

     เป็นที่ทราบ กันดีว่า ในการทำงานด้าน กราฟิกดีไซน์ การเลือกใช้สี ให้เหมาะสมกับ ชิ้นงาน จะสามารถ สื่อความหมายของ ชิ้นงาน ได้อย่างถูกต้อง และทำให้ ชิ้นงานของเรา มีจุดเด่นที่น่าสนใจ โดยไม่เป็นการกลมกลืน หรือการขัดแย้งกัน ของสีที่ใช้มากจนเกินไป

อ่านต่อ..

ออกแบบเว็บไซต์ – การออกแบบกราฟิกwebsite - ประเภทของภาพกราฟิก

หลักการสร้างงานกราฟิก

หลังจากที่เราได้ทำการ วิเคราะห์ วางแผนและ มีการออกแบบชิ้นงาน ว่าจะนำเสนอ งานด้านกราฟิก ในเรื่องอะไร กลุ่มเป้าหมายคือใคร จะใช้รูปภาพ แบบไหน ใช้สีอะไร และจะมี การเขียนข้อความ อะไรในชิ้นงาน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อไปเรามา รู้จักกับแนวทางหรือ รูปแบบสำหรับ การสร้างงานกราฟิก บางครั้งอาจจะ มีรูปแบบที่ไม่ ตายตัวเสมอไป ขึ้นอยู่กับดุลพินิจ ของกราฟิกดีไซน์ ของแต่ละคน

อ่านต่อ...