ออกแบบเว็บไซต์ – ประเภทของภาพกราฟิก

Free Premium Web Site Templates

ออกแบบเว็บไซต์ – การออกแบบกราฟิกwebsite - ประเภทของภาพกราฟิก

     ภาพกราฟิก เป็นส่วนประกอบที่สำคัญ ของการสร้างสรรค์ ชิ้นงานต่างๆ ภาพกราฟิก จะช่วยให้สิ่งที่นำเสนอ ออกไปมีความ สะดุดตา แก่ผู้พบเห็น ไม่ว่าจะเป็น แผ่นป้ายโฆษณา กล่องบรรจุสินค้า งานพรีเซนเตชั้น ตลอดจนเว็บไซต์ ต่างๆ ล้วนสร้างสรรค์ งานกรฟิก ให้ผู้ชมเกิดความสนใจ ที่จะเข้ามาเยี่ยมชม ผลงาน ที่ได้นำเสนอออกไป

 

     การที่จะเป็นผู้ออกแบบ ชิ้นงาน (Graphic Design) ที่ประสบความสำเร็จนั้น ต้องมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ กล้าคิด กล้าทำ และเสนอแนวทาง ที่ยังไม่มีผู้อื่นนำเสนอ หากท่านเป็นอีกผู้หนึ่ง ที่มีความสนใจเกี่ยวกับการออกแบบ และทำงานกับ คอมพิวเตอร์แล้ว โปรแกรมสร้างสรรค์ งานกราฟิกที่ได้รับความนิยม ในปัจจุบัน เช่น โปรแกรม Adobe Photoshop, Adobe Illustrator เป็นต้น

     ประเภทของภาพกราฟิกแบ่งตามลักษณะการประมวลผลภาพ สามารถ แบ่งออกเป็น 2 แบบได้แก่

  • การประมวลผลแบบ Vector ลักษณะจะอาศัยการคำนวณทางคณิตศาสตร์ ดังนั้นตำแหน่งของสีและเส้นจะมีความคงที่แน่นอน ไม่ว่าเราจะเคลื่อนย้าย ย่อ ขยาย ภาพก็จะไม่เสียรูปทรง เช่น รูปตัวการ์ตูนต่างๆ และโปรแกรม ที่มีการประมวลผลแบบ Vector ได้แก่ IIIustrator และ CorelDraw เป็นต้น
  • การเก็บและแสดงผลแบบ Bitmap ลักษณะจะอาศัยการอ่านค่าสีของแต่ละ พิกเซล หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า Raster Image จะมีการเก็บค่าของสี ที่เจาะจง ในแต่ละตำแหน่ง ดังนั้นจึงเหมาะกับแบบภาพที่เป็นภาพถ่าย โปรแกรมที่ประมวลผลแบบ Bitmap ได้แก่ Photoshop และ PhotoPaint เป็นต้น

บทความที่เกี่ยวข้อง