งานกราฟิกเบื้องต้น - แนวคิดในการสร้างสรรค์งานด้านกราฟิก

งานกราฟิกเบื้องต้น - แนวคิดในการ สร้างสรรค์งาน ด้านกราฟิก

 

     การสร้างสรรค์งานด้านกราฟิก ด้วยโปรแกรม Photoshop เพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่คุ้มค่า กับชิ้นงานแต่ละชิ้น ผู้ออกแบบต้องมี ความคิดที่ริเริ่มสร้างสรรค์ โดยพยายามนำเสนอ ชิ้นงานออกมา ให้สวยงาม ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย สร้างแรงดึงดูดใจแก่คนทั่วๆ ไป ดังนั้น การที่จะออกแบบ ชิ้นงานต้องมีการวิเคราะห์ แนวคิด ทางด้านกราฟิกก่อน จะช่วยให้เกิดผลประโยชน์ ที่คุ้มค่ากับธุรกิจของเรา

     การสร้างแผ่นงานโฆษณา ด้วยโปรแกรม Photoshop เพื่อเป็นการดึงดูดใจ ให้กับสินค้าของเรา มีหลักเกณฑ์ ขั้นตอนดังต่อไปนี้

  • การวิเคราะห์ และการประเมินผลชิ้นงาน เช่น จุดประสงค์ของการทำชิ้นงาน เพื่องานประชาสัมพันธ์ สินค้าออกใหม่ ลงในหนังสือนิตยสาร ภาพเกี่ยวกับงานกราฟิก มีขนาดความกว้าง 20 x 30 เซนติเมตร เพื่อให้เป็นที่รู้จัก ในกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย เป็นต้น
  • การวิเคราะห์สินค้า เช่นศึกษาถึงข้อดี ข้อเสีย ของสินค้า ว่ามีประโยชน์ หรือโทษอย่างไรบ้าง
  • การวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย เช่น กลุ่มเป้าหมายของเราอยู่ในช่วงอายุ เท่าได รสนิยมเป็นอย่างไร และมีความต้องการ สินค้าอย่างไร ประเภทไหน
  • ประเมินผลการวิเคราะห์ เมื่อรู้จุดประสงค์ของชิ้นงาน ที่จะต้องนำเสนอ ต่อไปต้องมองหาแนวทาง ทิศทาง ที่จะมุ่งเน้นให้กลุ่มเป้าหมาย มีความสนใจ ทั้งรสนิยม และความต้องการสินค้า เพื่อเป็นการยกระดับสินค้า ให้เป็นที่รู้จัก และมีผู้ต้องการเป็นจำนวนมาก รวมทั้งการบรรยาย และบอกถึงข้อดีของสินค้านั้นๆ
  • รูปแบบสื่อที่จะใช้ ในการประชาสัมพันธ์ เช่น เป็นสื่อสิ่งพิมพ์ รูปภาพสี ภาพเกี่ยวกับงานกราฟิก มีขนาดความกว้าง 20 x 30 เซนติเมตร เป็นต้น

 

     ก่อนที่จะทำการ อัปโหลดรูปภาพ หรือการที่จะนำรูปภาพ ไปใช้ในเว็บเพจนั้น ควรจะทำให้ไฟลรูปภาพ มีขาดเล็ก และยังคง มีความละเอียดของ เฉดสีของภาพ อยู่อย่างครบถ้วน ทั้งนี้เพื่อให้เว็บเพจ สามารถแสดงผล ได้อย่างรวดเร็ว นั่นเอง โดยภาพ ที่นำมาใช้ในเว็บเพจ ส่วนใหญ่ จะมี 2 ประเภทคือ JPEG และ GIF

อ่านต่อ..

งานกราฟิกเบื้องต้น - แนวคิดในการสร้างสรรค์งานด้านกราฟิก

รู้จักกับโปรแกรม IIIustrator

สำหรับนักออกแบบ หรือที่เรามักเรียกกันว่า กราฟิกดีไซน์ โปรแกรม IIIustrator นับได้ว่าเป็น โปรแกรม พื้นฐานที่ กราฟิกดีไซน์ ต้องศึกษา เนื่องจาก โปรแกรม IIIustrator เป็นโปรแกรมหนึ่ง ที่สร้างขึ้นมา โดยเน้นสำหรับ การสร้างชิ้นงาน จากการวาด เป็นหลัก

อ่านต่อ...