งานกราฟิกเบื้องต้น - แนวคิดในการสร้างสรรค์งานด้านกราฟิก

Free Premium Web Site Templates

งานกราฟิกเบื้องต้น - แนวคิดในการสร้างสรรค์งานด้านกราฟิก

     การสร้างสรรค์งานด้านกราฟิก ด้วยโปรแกรม Photoshop เพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่คุ้มค่า กับชิ้นงานแต่ละชิ้น ผู้ออกแบบต้องมี ความคิดที่ริเริ่มสร้างสรรค์ โดยพยายามนำเสนอ ชิ้นงานออกมา ให้สวยงาม ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย สร้างแรงดึงดูดใจแก่คนทั่วๆ ไป ดังนั้น การที่จะออกแบบ ชิ้นงานต้องมีการวิเคราะห์ แนวคิดทางด้านกราฟิกก่อน จะช่วยให้เกิดผลประโยชน์ ที่คุ้มค่ากับธุรกิจของเรา

 

     การสร้างแผ่นงานโฆษณา ด้วยโปรแกรม Photoshop เพื่อเป็นการดึงดูดใจ ให้กับสินค้าของเรา มีหลักเกณฑ์ ขั้นตอนดังต่อไปนี้

  • การวิเคราะห์ และการประเมินผลชิ้นงาน เช่น จุดประสงค์ของการทำชิ้นงานเพื่องานประชาสัมพันธ์สินค้าออกใหม่ ลงในหนังสือนิตยสาร ภาพเกี่ยวกับงานกราฟิก มีขนาดความกว้าง 20 x 30 เซนติเมตร เพื่อให้เป็นที่รู้จักในกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย เป็นต้น
  • การวิเคราะห์สินค้า เช่นศึกษาถึงข้อดี ข้อเสีย ของสินค้า ว่ามีประโยชน์ หรือโทษอย่างไรบ้าง
  • การวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย เช่น กลุ่มเป้าหมายของเราอยู่ในช่วงอายุ เท่าได รสนิยมเป็นอย่างไร และมีความต้องการสินค้าอย่างไร ประเภทไหน
  • ประเมินผลการวิเคราะห์ เมื่อรู้จุดประสงค์ของชิ้นงาน ที่จะต้องนำเสนอ ต่อไปต้องมองหาแนวทาง ทิศทางที่จะมุ่งเน้นให้กลุ่มเป้าหมาย มีความสนใจ ทั้งรสนิยม และความต้องการสินค้า เพื่อเป็นการยกระดับสินค้า ให้เป็นที่รู้จักและมีผู้ต้องการเป็นจำนวนมาก รวมทั้งการบรรยายและบอกถึงข้อดีของสินค้านั้นๆ
  • รูปแบบสื่อที่จะใช้ในการประชาสัมพันธ์ เช่น เป็นสื่อสิ่งพิมพ์ รูปภาพสี ภาพเกี่ยวกับงานกราฟิก มีขนาดความกว้าง 20 x 30 เซนติเมตร เป็นต้น

บทความที่เกี่ยวข้อง